ALLRIS net

Sortiert nach: Datum absteigend
Datum Sitzung Raum
     
Do.,
16.12.2021
Do.,
18.11.2021
Do.,
21.10.2021
18:30
Beratungsraum 1a/b Rathausanbau
Do.,
23.09.2021
18:30
Beratungsraum Ortsamt Ost Toitenwinkel
Do.,
19.08.2021
18:30
Wartebereich im Ortsamt Ost
Do.,
17.06.2021
18:30
Wartebereich im Ortsamt Ost
Do.,
20.05.2021
18:30
Beratungsraum 1a/b Rathausanbau
Do.,
15.04.2021
18:30
Beratungsraum 1 im Stadthaus
Do.,
18.03.2021
18:30
Festsaal Rathaus
Do.,
18.02.2021
18:30
Festsaal Rathaus
Do.,
17.12.2020
18:30
Beratungsraum 1a/b Rathausanbau
Do.,
19.11.2020
18:30
Festsaal Rathaus
Do.,
15.10.2020
18:30
Sitzungssaal der Bürgerschaft, Rathaus