ALLRIS net

Mitgliedschaften am    Datum auswählen

Sortiert nach: Sortiernummern
Bürgerschaft
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jul 3, 2019
Ausschuss
stellv. Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jul 3, 2019
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jul 3, 2019
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jun 16, 2021
1. Stellvertretung Vorsitz
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jun 25, 2020
Fraktion
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jun 3, 2019
Ortsbeirat
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Dec 5, 2019
Aufsichtsrat
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jul 3, 2019
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jul 3, 2019
Sonstiges Gremium
Mitglied
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jan 22, 2020

Sonstiges

deutsch
Universität Rostock
Hilfsschöffe, Heimatverband M-V e.V., Gesellsch. f. Geschiebekunde e.V., Dachverband Geowiss. e.V., Freunde u. Förderer d. Kulturstift. Rostock e.V., Archäolog. Gesellschaft f. M-V e.V., Deut. Geolog. Ges., Paläontol. Ges. e.V., IPAL